Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Informacje związane z Covid-19

Organizacja kształcenia w związku z epidemią COVID-19

Studenci, doktoranci oraz inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Uniwersytetu w sytuacji:

  1. stwierdzenia zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2,
  2. otrzymania decyzji dotyczącej izolacji lub objęcia leczeniem zamkniętym - wraz ze wskazaniem terminu,
  3. objęcia kwarantanną z powodu kontaktu bezpośredniego.

Informację o zaistniałej sytuacji z podaniem daty ostatniej obecności na zajęciach należy przekazać mailowo pod adresem  wmii@mat.umk.pl.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami: