Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Plan zajęć

 Plan zajęć Studiów Podyplomowych dla nauczycieli

 1. Zjazd 26-28.11.2021 - pobierz plan.
 2. Zjazd 10-12.12.2021 - pobierz plan.

Objaśnienia do skrótów na planie:

Wykładowcy:

 1. mgr Lucyna Bała
 2. dr Bartosz Bieganowski
 3. dr Marta Burzańska
 4. mgr Damian Kurpiewski
 5. dr Anna Beata Kwiatkowska
 6. mgr Andrzej Polewczyński
 7. inż. Jakub Przybysz
 8. dr Krzysztof Skowronek 
 9. prof. Maciej M. Sysło
 10. dr Mateusz Topolewski
 11. dr Bartosz Ziemkiewicz

Przedmioty:

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 
kod przedmiot
WST Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej
KOMP Organizacja i funkcjonowanie szkolnej pracowni informatycznej
APL Systemu oprogramownia użytkowego
AlgProg Algorytmy i programowanie
MET Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
SPOŁ Aspekty prawne, etyczne, społeczne informatyki
ROZW Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela
PRAK  Praktyka

 

Studia doskonalące dla nauczycieli informatyki
kod przedmiot
WST Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej
KOMP Organizacja i funkcjonowanie szkolnej pracowni informatycznej
APL Systemu oprogramownia użytkowego
AlgProg Algorytmy i programowanie
MET Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
SPOŁ Aspekty prawne, etyczne, społeczne informatyki
ROZW Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela

 

Studia doskonalące dla nauczycilei edukacji wczesnoszkolnej (1-3)
Kod Przedmiot
KOMP Warsztat nauczyciela wzbogacony technologią
MET Edukacja Informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej
PAP Systuacje problemowe, elementy algorytmiki i programowanie
INT Edukacja informatyczna wsparciem dla innych edukacji
SPOŁ Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwo
ROZW Planowanie własnego profesjonalnego rozwoju