Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Studia podyplomowe dokształcające w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, którzy mają uprawnienia do uczenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Celem studiów jest praktyczne zapoznanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nową podstawą programową informatyki. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią rozszerzenie i uzupełnienie kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Są to studia doskonalące, więc nie dają żadnych dodatkowych uprawnień czy kwalifikacji.

Studia trwają 2 semestry, w trakcie których realizowanych jest 120 godzin dydaktycznych na 10 dwudniowych zjazdach (piątek od 15.15 i sobota). Limit miejsc to 20 osób.

Program studiów

Program Studiów Podyplomowych dokształcających w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolne i efekty kształcenia na tych studiach są zgodne z Ramowym Programem dostarczonym przez MEiN.

Przedmioty studiów:

Kod przedmiotu

Przedmiot

Formy zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

KOMP

Warsztat nauczyciela wzbogacony technologią

wykłady

laboratoria

20

5

MET

Edukacja informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej

wykłady

konwersatoria

25

6

PAP

Sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie

wykłady

laboratoria

45

10

INT

Edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji

wykłady

laboratoria

15

4

SPOŁ

Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwo

wykłady

konwersatoria

10

 

3

ROZW

Planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju

konwersatoria

5

2

Suma:

 

120

30