Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Informacja ogólna dla nauczycieli

Rozpoczęcie pierwszej edycji studiów

Rozpoczęcie dla wszystkich trzech rodzajów studiów nastąpi 26 listopada 2021 roku o godzinie 15.15  w sali S9 Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18. Zapraszamy wszystkie osoby przyjęte na studia.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z:

  1. Informacjami związanymi z Covid-19
  2. Regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych na UMK w Toruniu
  3. Planem studiów na najbliższe dwa zjazdy

i o wcześniejsze przybycie, aby punktualnie stawić się na rozpoczęciu. Przy WMiI może być kłopot z zaparkowaniem. 

O studiach

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi studia podyplomowe dla nauczycieli. Studia są bezpłatne, finansowane ze środków zleceniodawcy, którym jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

  • Studia podyplomowe dokształcające dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej - 120 godzin, 2 semestry, 20 osób.  Na te studia zapraszamy wszystkich czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą dokształcić się w zakresie nowoczesnego podejścia do realizacji edukacji informatycznej w klasach 1-3, wprowadzającego myślenie komputacyjne, naukę programowania od najmłodszych lat w szkole, również z wykorzystaniem robotów.
  • Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli  - 360 godzin, 3 semestry, 20 osób. Na te studia zapraszamy wszystkich czynnych nauczycieli, którzy chcą nabyć uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Studia podyplomowe dokształcające w zakresie informatyki dla nauczycieli informatyki - 120 godzin, 2 semestry, 20 osób. Na te studia zapraszamy wszystkich czynnych nauczycieli informatyki, którzy chcą dokształcić się w zakresie nowej podstawy programowej informatyki wprowadzającej myślenie komputacyjne, naukę programowania od najmłodszych lat w szkole, robotykę i projektowanie 3D - zapisy na listę rezerwową.

Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgłoszeń. Rekrutacja do pierwszej edycji studiów została zakończona. Przyjmowane są zapisy na listę rezerwową.